Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Radiobiologia i radioterapia
Efekt kształcenia:
Student rozumie jaki wpływ na komórkę ma promieniowanie jonizujące. Potrafi wyjaśnić pojęcie śmierci komórki oraz zinterpretować krzywe przeżycia.
Powiązania z EKK:
  • FM2A_U02
    jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego; potrafi przeprowadzić analizę i dyskusje danych doświadczalnych i, zaprezentować wnioski w formie raportu ustnego i pisemnego