Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie mikrostruktury i właściwości materiałów
Efekt kształcenia:
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów
Powiązania z EKK:
  • CE2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów