Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie mikrostruktury i właściwości materiałów
Efekt kształcenia:
ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowe
Powiązania z EKK:
  • CE2A_U09
    potrafi zaprojektować, wytworzyć wyroby ceramiczne o określonych parametrach użytkowych dostosowany do renowacji zabytków budowlanych