Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie jakością
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością.
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W21
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IM1A_W23
    Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości