Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie jakością
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością
Powiązania z EKK:
  • IM1A_W21
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IM1A_W23
    Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości