Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie jakością
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Powiązania z EKK:
  • IM1A_U18
    Potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich
  • IM1A_U20
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne