Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesne zastosowania promieniowania X
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać metody oparte na promieniowaniu X w praktyce.
Powiązania z EKK:
  • FT2A_U04
    potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych oraz zaprojektować odpowiedni tor pomiarowy
  • FT2A_U07
    potrafi ocenić przydatność technik badawczych i technologii, również nowych i nietypowych, oraz oszacować koszty ekonomiczne i skutki pozatechniczne prowadzenia prac z ich użyciem