Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne zastosowania promieniowania X
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych związanych z fizyką promieniowania X
Powiązania z EKK:
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT2A_W01
    ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT2A_W02
    dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu elektroniki i wybranych działów nauk technicznych niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych