Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Środowisko programistyczne Geant4
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe mechanizmy oddziaływania promieniaowania z materią i potrafi.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W04
  zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników
 • FT1A_W04
  zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników