Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geologia złóż
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość i rozumie znaczenie istnienia złóż surowców mineralnych dla warunków życia i gospodarki człowieka.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U23
    Rozumie ekonomiczne aspekty prowadzenia geofizycznej działalności gospodarczej
  • GF1A_K04
    Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje