Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie zespołowe
Efekt kształcenia:
Zna zasady organizowania pracy w zespole realizujacym projekt informatyczny.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W07
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektem zespołowym