Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie zespołowe
Efekt kształcenia:
Potrafi zaplanować realizację systemu informatycznego zgodnie z zasadami inzynierii oprogramowania.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki