Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Programowanie zespołowe
Efekt kształcenia:
Jest kreatywny i zaradny, potrafi rozwiązywac sytuacje konfliktowe w sposób racjonalny.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
  • IS2A_K03
    ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i etyczny uwzględniający pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej