Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały budowlane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym
Efekt kształcenia:
Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodności występujących rozwiązań i technologii w budownictwie jednorodzinnym. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowej oceny przydatności i celowości zastosowania danego materiału w przypadku konkretnego rozwiązania budowlanego.
Powiązania z EKK:
 • CB1A_W05
  ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów
 • CB1A_W06
  ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod recyklingu zużytych materiałów
 • CB1A_W14
  ma podstawową wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, w szczególności przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków.
 • IM2A_W15
  Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych
 • IM2A_W16
  Ma pogłębioną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów. Zna mechanizmy degradacji materiałów. Ma wiedzę dotyczącą metod poprawy odporności na korozję, erozję i inne mechanizmy degradacji materiałów.
 • TC1A_W10
  ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także o racjonalnej gospodarce środowiskowej
 • IM1A_W18
  Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach
 • IM1A_W19
  Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów