Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Materiały budowlane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym
Efekt kształcenia:
Student nabywa umiejętności pracy w zespole w celu znalezienia i zaprezentowania wybranego aspektu technologii produkcji i sposobu użycia wybranych materiałów budowlanych.
Powiązania z EKK:
 • CB1A_K02
  ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
 • CB1A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań
 • CB1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, posiada umiejętność negocjacji
 • CB1A_K06
  ma doświadczenie w pracy w grupie i podejmowaniu różnych ról
 • CB1A_K07
  potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej krytyki pracy innych osób
 • CB1A_K08
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • CE1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
 • CE1A_K05
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
 • IM1A_K02
  Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje