Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria biomateriałów
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę z zakresu biomateriałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, zna podstawowe trendy w rozwoju biomateriałów, zna podstawowe czynniki decydujące o biozgodności stosowanych w medycynie materiałów.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu testowania innowacyjnych materiałów o dużym potencjale aplikacyjnym w zakresie elektroniki, elektrochemii, biotechnologii i medycyny.
  • IM2A_W07
    Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych