Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Inżynieria biomateriałów
Efekt kształcenia:
ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania materiałów medycznych, zna procedury dopuszczania tego typu materiałów do praktyki klinicznej.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K01
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii