Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do teorii gier
Efekt kształcenia:
Student rozumie złożoność procesu podejmowania decyzji w zespole
Powiązania z EKK:
 • CS2A_K02
  demonstrates the ability to plan a team work, define and distribute individual tasks and estimate their time-load; recognizes his/her responsibility for his/her part of the team effort potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
 • IS1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz pracy w grupie
 • IS2A_K02
  potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
 • IS2A_K03
  ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i etyczny uwzględniający pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej
 • FM2A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, myśląc i działając w sposób profesjonalny i przedsiębiorczy, wprowadzając korzystne ekonomicznie rozwiązania, mając jednocześnie świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo cele przy przestrzeganiu zasad etyki zawodowej poczas pracy
 • FM2A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, myśląc i działając w sposób profesjonalny i przedsiębiorczy, wprowadzając korzystne ekonomicznie rozwiązania, mając jednocześnie świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo cele przy przestrzeganiu zasad etyki zawodowej poczas pracy
 • FM1A_W08
  zna terminologię stosowaną w środowisku medycznym, ma ogólną wiedzę o aspektach prawnych i bezpieczeństwie pracy w jednostkach medycznych oraz wiedzę o pozatechnicznych uwarunkowaniach działalności fizyka medycznego
 • FT1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady zarządzania we współczesnej gospodarce w tym: zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi oraz organizacją pracy zbiorowej
 • FT2A_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, doceniając rolę ciągłego dokształcania oraz właściwie określać priorytety stosując zasady etyki zawodowej