Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do teorii gier
Efekt kształcenia:
Student potrafi przewidzieć konsekwencje racjonalnych strategii wybranych przez partnerów danego przedsięwzięcia
Powiązania z EKK:
 • CS2A_U23
  demonstrates the ability to carry out a pro-forma economic analysis of his/her engineering activity potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • IS1A_U07
  potrafi, przy formułowaniu wymagań i projektowaniu rozwiązań informatycznych, uwzględniać konieczne zasady bezpieczeństwa, a także aspekty pozatechniczne
 • IS2A_U10
  potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • FM2A_U07
  dostrzega powiązanie fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki, potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
 • FM1A_U07
  dostrzega powiązania fizyki medycznej z innymi dziedzinami nauki i techniki - potrafi analizować sposób działania i oceniać rozwiązania techniczne i procesy technologiczne zastosowane w wybranych aparatach i urządzeniach medycznych a także dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
 • FT1A_U04
  potrafi zaplanować, przeprowadzić oraz przeanalizować proste zadania inżynierskie odpowiednio dobierając metody i narzędzia stosowane w fizyce i statystyce
 • FT2A_U05
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz oszacować nakład pracy i koszty ich realizacji