Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, usługami i zasobami ludzkimi, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W18
    Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, usługami i zasobami ludzkimi, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości