Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Efekt kształcenia:
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Powiązania z EKK:
 • IM2A_U05
  Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
 • IM2A_U12
  Potrafi zaprojektować i zrealizować proces obróbki cieplnej i cieplnochemicznej stali
 • IM2A_U05
  Posiada umiejętność oceny przydatności poszczególnych metod badawczych do określenia struktury i właściwości badanego materiału
 • IM2A_U12
  Posiada praktyczną wiedze dotyczącą technik przygotowawczych do badań struktury i własności materiałów
 • IM2A_U05
  Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • IM2A_U12
  Potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich oraz ocenę ekonomiczną prostego procesu technologicznego