Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Efekt kształcenia:
prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne