Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Efekt kształcenia:
ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
Powiązania z EKK:
 • IM2A_K02
  Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie inżynierii materiałowej i innych aspektów działalności inżyniera materiałowego
 • IM2A_K02
  Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
 • IM2A_K04
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role w zależności od zadanych celów
 • IM2A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
 • IM2A_K04
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej