Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane programowanie niskopoziomowe
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe cechy i elementy chrakterystyczne dla niskopoziomowych języków programowania wraz z budową wewnętrzną typowych mikroprocesorół 8, 32 i 64 bitowych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W04
    ma podstawową podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień przesyłania sygnałów cyfrowych
  • IS2A_W04
    ma podstawową podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zagadnień przesyłania sygnałów cyfrowych