Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane programowanie niskopoziomowe
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe techniki i narzędzia przydatne w optymalizacji i profilowaniu oprogramowania
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W05
    ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych platform programistycznych i projektowych
  • IS2A_W08
    zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej