Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane programowanie niskopoziomowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi napisać prosty program w języku assembler z wykorzystaniem podstawowych instrukcji procesora w wersjach 8, 32 i 64 bitowych
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U01
  potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
 • IS2A_U01
  potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
 • IS2A_U02
  potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
 • IS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem
 • IS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem