Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane programowanie niskopoziomowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi znaleźć krytyczne elementy tworzonego oprogramowania i dokonać ich optymalizacji
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U01
    potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
  • IS2A_U02
    potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IS2A_U04
    potrafi przeprowadzić symulację numeryczną oraz zweryfikować jej wyniki