Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane programowanie niskopoziomowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji jego częsci zadania projektowego.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele