Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zaawansowane programowanie niskopoziomowe
Efekt kształcenia:
Student umie przedstawić wykonany projekt w komunikatywnej prezentacji
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • IS2A_K02
    potrafi indywidualnie i zespołowo realizować wyznaczone cele
  • IS2A_K03
    ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i etyczny uwzględniający pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej