Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do astrofizyki i kosmologii
Efekt kształcenia:
Rozumie prawa fizyki organizujące porządek wszechświata.
Powiązania z EKK:
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • IS1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
 • IS1A_W02
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu informatyki i systemów informatycznych
 • FM1A_W04
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyny, informatyki) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań
 • FM1A_W06
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • FT1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W01
  zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki oraz podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W03
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i współczesnych zastosowaniach fizyki w technice oraz o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemach technicznych
 • FT1A_W04
  zna i rozumie metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich oraz metody fizyczne i matematyczne analizy otrzymywanych wyników
 • FT1A_W05
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej