Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Finansowanie badań naukowych
Efekt kształcenia:
Zna źródła i zasady finansowania badań naukowych; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych
Powiązania z EKK:
  • FI3A_W05
    (P8S_WK) Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji oraz ekonomiczne, prawne uwarunkowania działalności badawczej.