Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wychowanie fizyczne 3
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności techniczne, taktyczne oraz znajomość podstawowych zasad i przepisów pozwalających na udział w wybranych grach zespołowych. Potrafi pływać i rozróżniać style pływackie.
Powiązania z EKK: