Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wychowanie fizyczne 3
Efekt kształcenia:
Posiada podstawy zasad organizacji zawodów sportowych. Zna zasady postępowania "fair play".
Powiązania z EKK: