Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wychowanie fizyczne 3
Efekt kształcenia:
Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania.
Powiązania z EKK: