Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wychowanie fizyczne 3
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów.
Powiązania z EKK: