Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie formowania ceramiki
Efekt kształcenia:
Student zna różne sposoby formowania ceramiki, wady i zalety tradycyjnych metod formowania wyrobów ceramicznych oraz kierunki ich rozwoju.
Powiązania z EKK:
  • TC2A_W06
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej, technicznej, ceramicznych materiałów glinokrzemianowych tlenkowych i nietlenkowych, szkliw i angob oraz materiałów ogniotrwałych ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania