Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Repetytorium z fizyki
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę i elektryczność, niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach technicznych i ich otoczeniu
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W01
    zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki