Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Repetytorium z fizyki
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U01
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując prace i korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł