Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Materiały ze źródeł odnawialnych
Efekt kształcenia:
ma świadomość roli jaką odgrywają materiały ze źródeł odnawialnych, ich recykling i gospodarka odpadami w kontekście zrównoważonego rozwoju
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K05
    dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii