Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sztuczne narządy
Efekt kształcenia:
Zna metody badawcze służące charakteryzowaniu biomateriałów na poziomie strukturalnym, mikrostrukturalnym, fizykochemicznym i mechanicznym.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań
  • IM2A_W15
    Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych