Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sztuczne narządy
Efekt kształcenia:
Potrafi brać czynny udział w dyskusji na tematy związane z projektowaniem, wytwarzaniem biomateriałów, implantów i sztucznych narządów
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U11
    Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
  • IM2A_U16
    Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla podstawowych technologii materiałowych