Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sztuczne narządy
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności podejmowanych prac dotyczących wytwarzania i testowania biomateriałów stosowanych w sztucznych narządach i implantach, jako alternatywy dla dotychczasowych standardów leczenia.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U12
    Potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich oraz ocenę ekonomiczną prostego procesu technologicznego
  • IM2A_U13
    Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego.
  • IM2A_U17
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą