Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Sztuczne narządy
Efekt kształcenia:
Rozumie konieczność przekazywania informacji dotyczących nowych technologii biomedycznych w zakresie implantów i sztucznych narządów szerszemu gronu odbiorców.
Powiązania z EKK:
  • IM2A_K02
    ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem
  • IM2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy