Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały dla inżynierii tkanek i medycyny regeneracyjnej
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę na temat różnych koncepcji wspomagania regeneracji tkanek i wykorzystywanych w tym celu materiałów
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu testowania innowacyjnych materiałów o dużym potencjale aplikacyjnym w zakresie elektroniki, elektrochemii, biotechnologii i medycyny.
  • IM2A_W14
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań