Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały dla inżynierii tkanek i medycyny regeneracyjnej
Efekt kształcenia:
potrafi scharakteryzować metody otrzymywania materiałów dla medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U06
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki
  • IM2A_U11
    Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów