Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Materiały dla terapii i diagnostyki medycznej
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę na temat wytwarzania nowoczesnych materiałów do obrazowania medycznego
Powiązania z EKK:
  • IM2A_W07
    Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych
  • IM2A_W15
    Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych