Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały dla terapii i diagnostyki medycznej
Efekt kształcenia:
potrafi scharakteryzować podstawowe metody otrzymywania systemów dostarczania leków
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U11
    Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
  • IM2A_U16
    Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla podstawowych technologii materiałowych