Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały dla terapii i diagnostyki medycznej
Efekt kształcenia:
potrafi przeprowadzić analizę podstawowych właściwości systemów dostarczania leków w postaci mikro i nanocząstek
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U06
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
  • IM2A_U08
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości użytkowych materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki