Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kompozyty w technice i medycynie
Efekt kształcenia:
potrafi wytypować i zaprojektować materiał kompozytowy dla określonej funkcji w medycynie i technice
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U09
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
  • IM2A_U13
    Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego.