Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kompozyty w technice i medycynie
Efekt kształcenia:
potrafi łączyć zagadnienia dotyczące właściwości mechanicznych, cieplnych, elektrycznych, trybologicznych, magnetycznych i biologicznych z konkretnymi materiałami, uwzględniając zapotrzebowanie i dostępność surowców oraz technologie
Powiązania z EKK:
  • IM2A_U09
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
  • IM2A_U15
    Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce dla podstawowych technologii materiałowych
  • IM2A_U17
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą